Aspectes organitzatius

Informació general

 • Desdoblament d’anglès a tot ESO.
 • Participació al programa EOIES (anglès o alemany)
 • Uniformes i xandalls:
  • Els alumnes de 1r i 2n d’ESO han de dur l’uniforme del centre cada dia.
  • Els alumnes de 3r i 4t d’ESO han d’anar vestits adequadament.
  • Tots els alumnes (des de 1r fins a 4t d’ESO) han de dur el xandall del centre, així com la camiseta màniga curta.

Tutories 2018-19

 • 1 d’ESO: Toni Miquel Lucas Vidal.
  • tonimiquel@sanvicentedepaulinca.es
  • Hora visita pares: dilluns de 8:00 a 8:55
 • 2n d’ESO: David Sans Mayol.
  • davidsans@sanvicentedepaulinca.es
  • Hora visita pares: dimecres de 8:55 a 9:50
 • 3r d’ ESO: Puri Esteve Coll.
  • puriesteve@sanvicentedepaulinca.es
  • Hora visita pares: divendres de 12:00 a 12:55
 • 4t d’ESO: Carlos de Juan Valls.
  • carlosdejuan@sanvicentedepaulinca.es
  • Hora visita pares: dimarts de 12:00 a 12:55

Si es vol demanar cita un altre dia o a un altra hora, posau-vos en contacte amb el tutor mitjançant un correo o telefonant a l’escola.

Calendari d’entrega de notes 2018-19

 • 1ª Avaluació: 18 de  desembre.
 • 2ª Avaluació: 26de març.
 • Final: 25 de juny.
 • Extraordinària de Setembre: 5 de setembre.

Justificant de retards i entrega de notes

 • El Tutor, a tots els alumnes que faltin o arribin tard, els entregarà el següent registre, que haurà de retornar emplenat l’endemà.
 • El dematí a primera hora, els pares avisaran per telèfon al centre.

Tallers d’estudi

Tots els dimarts a la tarda de 16:00 a 18:00 els nostres alumnes poden venir voluntàriament a estudiar, solucionar dubtes, fer treballs o simplement a fer deures en un entorn d’estudi i silenci apropiat. Compten amb la presència d’un professor del centre que és l’encarregat de dirigir el taller.

Repetició d’exàmens

 • No es repetirà cap control si no hi ha un justificant mèdic.
 • L’alumne/a només faltarà en cas de febre, i justificat telefònicament pels pares.

Repeticions de curs i titulació

 • Repetiran curs tots aquells alumnes que, després dels exàmens extraordinaris del mes de setembre acumulin més de dues àrees suspeses de secundària.
 • No promocionaran o titularan encara que duguin dues assignatures Ri hagin tret una nota igual o inferior a 3 o no hagin fet entrega de la tasca comandada.
 • Repetiran curs si duen dues assignatures suspeses que siguin: MAT + LCS o LCA.
 • Tots els alumnes, tant si han repetit a primària com si no, podran repetir dues vegades a ESO.
 • El alumnes tenen l’oportunitat extraordinària de recuperar matèries pendents de cursos anteriors al mes de febrer. (només des de 2n a 4t)

Dispositius mòbils i multimèdia

Per norma general, estan prohibits l’entrada i l’ús de qualsevol dispositiu mòbil i electrònic. Tot i això, si les famílies opten per autoritzar al seus fills l’entrada dels dispositius al centre, podran quedar sota custòdia durant la jornada escolar dintre d’un calaix de la taula del professor sota clau.