Blog de secundària

Informació general

 • Desdoblament d’anglès a tot ESO.
 • Participació al programa EOIES (anglès o alemany)
 • Uniformes i xandalls:
  • Els alumnes de 1r i 2n d’ESO han de dur l’uniforme del centre cada dia.
  • Els alumnes de 3r i 4t d’ESO han d’anar vestits adequadament.
  • Tots els alumnes (des de 1r fins a 4t d’ESO) han de dur el xandall del centre, així com la camiseta màniga curta.

Tutories 2017-18

 • 1 d’ESO: Puri Esteve Coll. 
  • carlos.svpinca@gmail.com
  • Hora visita pares: dimecres de 12:00 a 12:55
 • 2n d’ESO: Carlos de Juan Valls.
  • tonimiquel.svpinca@gmail.com
  • Hora visita pares:
 • 3r d’ ESO: Toni Miquel Lucas
  • david.svpinca@gmail.com
  • Hora visita pares:
 • 4t d’ESO: David Sans Mayol.
  • puri.svpinca@gmail.com
  • Hora visita pares:

Calendari d’entrega de notes 2017-18

 • 1ª Avaluació: 19 de  desembre.
 • 2ª Avaluació: 27 de març.
 • Final: 27 de juny (horari d’entrega per confirmar).
 • Extraordinària de Setembre: 6 de setembre (horari d’entrega per confirmar).

Calendari exàmens juny 2018

Calendari d’exàmens setembre 2018

Calendari d’exámens Febrer 2018

Justificant de retards i entrega de notes

 • El Tutor, a tots els alumnes que faltin o arribin tard, els entregarà el següent registre, que haurà de retornar emplenat l’endemà.
 • El dematí a primera hora, els pares avisaran per telèfon al centre.

Tallers d’estudi

Tots els dimarts a la tarda de 16:00 a 18:00 els nostres alumnes poden venir voluntàriament a estudiar, solucionar dubtes, fer treballs o simplement a fer deures en un entorn d’estudi i silenci apropiat. Compten amb la presència d’un professor del centre que és l’encarregat de dirigir el taller.

Repetició d’exàmens

 • No es repetirà cap control si no hi ha un justificant mèdic.
 • L’alumne/a només faltarà en cas de febre, i justificat telefònicament pels pares.

Repeticions de curs

 • Repetiran curs tots aquells alumnes que, després dels exàmens extraordinaris del mes de setembre acumulin més de dues àrees suspeses de secundària o que tenguin dues suspenses d’aquestes tres: matemàtiques, llengua castellana i llengua catalana.
 • Tots els alumnes, tant si han repetit a primària com si no, podran repetir dues vegades a ESO.
 • El alumnes tenen l’oportunitat extraordinària de recuperar matèries pendents de cursos anteriors al mes de febrer.

Dispositius mòbils i multimèdia

Per norma general, estan prohibits l’entrada i l’ús de qualsevol dispositiu mòbil i electrònic. Tot i això, si les famílies opten per autoritzar al seus fills l’entrada dels dispositius al centre, podran quedar sota custòdia durant la jornada escolar dintre d’un calaix de la taula del professor sota clau.