Infantil, Primària i ESO

Presentació de sol·licituds

Tràmit telemàtic a la web d’escolaritzacio de la CAIB

Per poder iniciar la sol·licitud es requerirà l’autentificació prèvia de la identitat del sol·licitant (pare i/o mare) mitjançant un dels següents sistemes o Sistema d’identificació electrònica per a l’administració Cl@ve

  • Codi d’usuari del Gestib o usuari de CAIB.
  • Combinació del número del mòbil amb el DNI o NIE .

Tràmit presencial

Presencial amb cita prèvia; telefonar al 971 500890

DADES importants per al procés de sol·licitud de plaça.

Tots els cursos i etapes

  • Del 01 al 12 de juny: Termini de presentació de sol·licituds (via telemàtica indicant el centre de primera opció. Presencial, amb cita prèvia, al centre elegit.
  • Dia 30 de juny: Publicació de les llistes provisionals al web d’escolarització.
  • 1, 2 i 3 de juliol: Període de reclamacions.
  • Dia 13 de juliol: Publicació de les llistes definitives d’admesos: web d’escolarització i al nostre web s’indicarà la documentació necessària per formalitzar la matrícula en el moment oportú.
    Per aquest tràmit presencial demanar cita prèvia al 971 500890
  • Del 14 al 21 de juliol: MATRÍCULA INFANTIL I PRIMÀRIA
  • Del 14 al 24 de juliol: MATRÍCULA SECUNDÀRIA

Per a qualsevol aclariment podeu comunicar amb el centre al telèfon 971 500890 o bé al correu svpaulinca@planalfa.es.