La pastoral s’entén i es viu com un element nuclear que impregna el quefer diari del centre. Per tant, s’intenta fer realitat la frase “escola en pastoral”, que fa al·lusió a la presència del pastoral en totes les activitats que es desenvolupen en el col·legi.
Aquesta manera d’entendre la pastoral, està d’acord amb la nostra missió com a col·legi de les Germanes de la Caritat. Missió que consisteix a oferir als nens i als joves una educació en la concepció cristiana de l’ésser humà. Una educació que acompanya a l’alumne en el seu procés de creixement i maduració en totes les seves dimensions perquè arribi a ser una persona: lliure, responsable, solidària i amb una actitud de compromís actiu en la transformació de la societat des dels valors evangèlics.

Per aconseguir aquest objectiu, es desenvolupen les següents accions:

  • Proposar, suscitar la fe.
  • Crear comunitat.
  • Ajudar a créixer, especialment en la fe.
  • Potenciar el treball en valors.
  • Despertar la sensibilitat educadora.

Per això es programen a llarg del curs tota una mena d’activitats, com ara, celebracions litúrgiques, visites a la capella, participació de campanyes solidàries, cinema espiritual…

Cliqueu damunt l’imatge