• Alemany (primer cicle i segon cicle).
  • Biologia.
  • Informàtica.
  • Fí­sica i Quí­mica.
  • Cultura clàssica.
  • Educació plàstica.
  • Tecnologia (robòtica i programació)
  • Taller d´estudi.
  • Pràctiques de laboratori.
  • Ciències aplicades a l’activitat professional.