La nostra escola pertany a la Congregació de les Germanes de la Caritat. Oferta tres nivells educatius, infantil, primària i secundària.

Té un caràcter propi que inclou l´ideari cristià.

Tot el funcionament del centre es desenvolupa segons un programa de qualitat des de l´any 2003. Vàrem esser la primera escola d´Inca que va tenir una certificació ISO9001.