Degut a les extraordinàries circunstàncies en què ens trobam, amb la crisi sanitària provocada per la COVID-19, hem decidit canviar el sistema d’adquisició de llibres. Pensam que és un bon moment per a modernitzar i agilitzar aquest tràmit.
A continuació, vos explicam el procés que heu de seguir aquelles famílies que estigueu interessades a adquirir els llibres al col·legi. Així mateix, vos recordam que hi ha algún material d’elaboració pròpia del centre i de caràcter obligatori per a tot l’alumnat i que, per tant, s’ha d’adquirir a l’escola.

Per a la reserva dels llibres, heu de clicar damunt l’enllaç que trobareu al final de la pàgina per a obrir el formulari corresponent a l’etapa educativa que cursarà el vostre fill/a el proper any. El podeu emplenar des de qualsevol dispositiu: mòbil, tableta o ordinador. És molt senzill: una vegada seleccionat el formulari de l’etapa que cursarà el vostre fill/a el proper curs, només heu d’escriure unes dades bàsiques, seleccionar el curs que ha de fer i elegir els llibres que voleu adquirir a l’escola. Heu d’emplenar un formulari diferent per a cada fill. En acabar, pitjau *Envia* i ens arribarà la vostra comanda.

Per a qualsevol dubte o incidència a l’hora de realitzar la comanda, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del telèfon de l’escola en horari de dematí: 971 50 08 90.

El termini per a realitzar la reserva serà de dimecres 15 a dimecres 22 de juliol, ambdós inclosos. Fora d’aquest termini, no serà possible realitzar cap comanda a través del centre.

  • Forma de pagament. Transferència al compte del Col·legi Sant Vicenç de Paül d’Inca. Heu d’indicar al concepte: *nom*, *llinatges* i *curs* que ha de fer l’alumne. Si són dos o més germans i feis el pagament mitjançant transferència, basta posar-hi els llinatges dels infants. Es pot fer un *únic pagament abans del 4 de setembre* o *fraccionar en dos pagaments*, és a dir, el 50% al llarg del mes de juliol i el 50% restant, abans del 4 de setembre.Número de compte del Banc de Santander:
    • ES05 0075 6806 0506 0048 5540
  • Per caixa, en efectiu o targeta, el setembre. Per a pagar en caixa, se vos convocarà durant els primers dies de setembre per tal d’evitar aglomeracions al centre seguint les instruccions sanitàries del moment.

Recollida de llibres.
Com a novetat per al curs 2020-2021, atesa la situació que vivim i la incertesa que es crea a l’hora d’establir protocols i procediments a seguir, s’ha decidit eliminar la recollida de llibres al centre. D’aquesta manera, el primer dia de classe, es farà entrega a cada alumne dels llibres que s’hagin adquirit mitjançant el sistema de reserva.
Al Col·legi Sant Vicenç de Paül d’Inca som conscients de la difícil situació socioeconòmica en què ens trobam immersos i, per això, volem fer el possible per a ajudar-vos. Per aquest motiu, enguany mantenim la mateixa llista de llibres del curs anterior i els preus de venda, assumint la pujada de les editorials.
També oferim la possibilitat de pagar els llibres i el material de forma fraccionada de juliol a setembre.
A més, si adquiriu els llibres de text a l’escola, nosaltres assumirem el cost de les llicències digitals necessàries valorades en 17,70 euros cadascuna, i que resultaran imprescindibles per a fer front al nou curs, que podria ser presencial, semipresencial o en línia segons l’evolució de la pandèmia.
En el cas que compreu els llibres fora de l’escola i fos necessari la utilització de llicències digitals per motiu d’un possible nou confinament, el col·legi no es farà responsable del cost de les llicències i serà responsabilitat de les famílies adquirir-les.
Atentament,

L’equip directiu.

Llistat llibres EI-EP curs 2020-21
Llistat llibres ESO curs 2020-21
Formulari reserva llibres infantil curs 2020-21
Formulari reserva llibres primària curs 2020-21
Formulari reserva llibres secundària curs 2020-21