• Directora Titular: Francisca Vaquer (secretaria@sanvicentedepaulinca.es)
  • Secretària del Centre: Lara Múgica (laramugica@sanvicentedepaulinca.es)
  • Directora pedagògica EI i EP: Francisca Frontera
  • Orientadora EI/EP: Victòria Ribot (victoriaria@sanvicentedepaulinca.es)
  • Directora pedagògica ESO i Orientadora: Catalina Caimari (catalinacaimari@sanvicenteedepaulinca.es)
  • Coordinadors de Pastoral: Puri Esteve (puriesteve@sanvicentedepaulinca.es) i David Sans (davidsans@sanvicentedepaulinca.es)