Carta a les famílies. Març 2017

FIDELITAT A LES ARRELS DE POBLE. SIAU QUI SOU

 En un món totalment globalitzat i tecnificat, on la cultura científica es mesura amb la quantitats d’ordinadors, programes o “apps” que utilitzam diariàment, o bé amb l’obvietat de la cultura pròpia, és cada vegada més difícil valorar la l’herència cultural i patrimonial. I no en parlem quan feim referència als més joves.

Gairebé tothom reconeix com valuosos aquells conjunts del béns culturals que la Unesco declara Patrimoni de la Humanitat, i ningú no dubta de la importància de la Seu de Mallorca, de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, etc. Però el concepte de patrimoni va més enllà i engloba valors que ens poden resultar molt més propers: cultura popular, tradició, poble, gent…. El patrimoni, per tant, hauria de ser entès no sols com el conjunt de béns materials  que una comunitat disposa, sinó com el bagatge cultural que hem heretat del passat i que s’ha de conèixer per poder-lo conservar en el futur.

No es pot oblidar que el patrimoni cultural d’un poble és molt divers i abasta diferents disciplines. Els historiadors, les escoles, els professors… tenim l’obligació i el propòsit d’acostar tots els alumnes, petits i grans, de les Illes al món de la cultura i afavorir un contacte directe amb la nostra realitat cultural amb la voluntat d’enfortir el sentit de pertinença a un grup, perquè el qui coneix “lo seu” ho defensarà i ho conservarà.

L’educació s’ha de fomentar en una base cultural sòlida, i els projectes han de girar entorn a la història, la cultura, la societat. Estudiar la nostra història, tenir-la present en el nostre currículum escolar, és imprescindible per conèixer la nostra realitat social, cultural, històrica, geogràfica i lingüística. Conèixer la realitat que els envolta ajuda els joves a construir el seu propi sistema de valors. Cal recordar que un dels objectius que apareix en el nostre currículum acadèmic és el de conèixer, comprendre i valorar el territori i la relació amb l’entorn social, econòmic i cultural. La valoració de la consciència de nació, conèixer els senyals d’identitat i les nostres arrels mai no serà possible si no incorporam els continguts del nostre àmbit territorial. Per estimar i valorar la nostra cultura, s’ha de conèixer i estudiar-la, ha d’estar present a les nostres escoles i, així, podrem educar persones arrelades amb els valors de la seva terra.

En canvi, no respectar els nostres valors culturals i voler canviar-los per altres és anar contra la història. Cada fet històric, cada tradició, cada aspecte cultural és un document  i  un petit capítol de la nostra història. Hem d’ésser més respectuosos amb l’herència que els nostres avantpassats ens han deixat: quin sentit té no conèixer la nostra història, els nostres costums i embarcar-nos amb altres que no ens identifiquen com a poble?

Hem de convertir la nostra cultura en un valor de prestigi. Com som, d’on venim, com serem… Saber donar resposta a totes aquestes preguntes, segurament, ens farà sentir molt més orgullosos del que tenim i serem FIDELS A LES ARRELS DEL NOSTRE POBLE.

Maria Gelabert, professora ESO

CC Sant Salvador

Matrícula per el curs 2017-2018.

Ja s’han publicat les dates per sol.licitar plaça  pel curs 2017-2018

Presentació de sol.licituds: Del 2 al 12 de maig

 Un poc abans d’aquestes dates, podeu passar pel centre a recollir els impresos o també fer-ho on line.

Si algun pare vol rebre  informació sobre el funcionament del centre i activitats que es realitzen ho pot fer demanant cita amb les diferents directores, estarem  encantats  d’atendre-vos!!

Entrega de  notes i proves Badyg:

Aquest mes d’abril els tutors i  els especialistes del nostre centre han donat als pares juntament amb les notes els resultats del test de Badyg que es varen passar als alumnes de  5 anys, 2n ,4t, 6è EP i a 2n d’ESO. Si algun pare necessita explicacions més precises pot demanar una cita amb la PT del curs del seu fill o amb l’orientadora d’ESO.

Vacances de Pasqua

Les vacances de Pasqua començaran el proper 12 d’abril a migdia i tornarem començar les classes el dia 24 d’abril.

Vos desitgem bones vacances a tots i a totes!