Carta a les famílies. Febrer 2017

“CONREAR L’ESPIRITUALITAT”

En primer lloc, parlarem de la interiorització com a exercici que possibilita la trobada amb un mateix, això és, veure amb claredat el que un és, descobrir que l’experiència interior es connecta. Cal superar el buit existencial i el materialisme; de cada vegada som més conscients que ens oblidam de la part profunda, que ens dirigim cap a la superficialitat com a conseqüència de l’egocentrisme i la buidor.

Per treballar la interioritat espiritual, és bàsic experimentar estats interiors de pau, equilibri, amor, harmonia, alegria… els quals  potencien sentiments de confiança en si mateixos, en els altres i en la vida. És una pràctica que cerca desenvolupar la plena atenció al cos, a les emocions i als pensaments. És aprendre a asserenar la ment i desenvolupar actituds contemplatives mitjançant la pràctica del silenci. És una pràctica molt necessària dins aquest món on vivim.

EDUCAR ELS NINS I NINES A LA INTERIORITAT ESPIRITUAL

És ensenyar a meditar. Hem d’ajudar l’alumnat a adquirir eines i distintes formes d’accedir a la interioritat, al descobriment de la seva dimensió espiritual o a la pràctica de la meditació; els nins han d’experimentar la dimensió pregona de la realitat, viure des d’allà: superar la dimensió materialista, ja que de cada vegada són ells també més conscients, com hem dit abans, que ens oblidam de la part profunda.

Els educadors tenim la necessitat d’educar la interioritat espiritual. Això vol dir educar la dimensió profunda i deixar tot el que l’humà empobreixi. Vivim en un món on l’home es veu arrossegat cap a l’exterior enmig d’un univers que es transforma sota el domini de les ciències i les tècniques, a través de les notícies que ens arriben de la terra i de l’agitació dels problemes econòmics, socials i polítics que reclamen la nostra atenció. Per educar la interioritat espiritual, és convenient fer una seqüència de pràctiques que ens permetin educar i potenciar la connexió dels alumnes amb la seva interioritat i descobrir, així mateix, aquest espai interior intuïtiu i misteriós de l´ésser humà.

Mitjançant diversos exercicis, els diferents nivells físic, emocional i mental es van asserenant i equilibrant, la qual cosa possibilita l’entrada en el silenci interior, ple de pau i harmonia, que ens obre al misteri que hi ha en cada un de nosaltres. Els infants es formen humanament i acadèmica, però també espiritualment.

Cada matí, a les aules, beneficiaria fer sessions d’interioritat:

  • Escoltar el silenci.
  • Concentrar-se per sentir-se lliure.
  • Meditar.
  • Usar sempre un temps limitat i curt

Tots aquests exercicis d’interioritat ajuden l’alumnat a la concentració, a la satisfacció. .. i, com a conseqüència, a una millora de la qualitat del seu aprenentatge.

Per acabar, voldríem citar el teòleg Francesc Torralba, qui ens diu: “El silenci és una porta d’accés a la interioritat, al misteri del món i al misteri de l’altre. No obstant això, el silenci ha estat foragitat de la vida humana, de les relacions quotidianes. Vivim immersos en un soroll continu i asfixiant on els espais de silenci de la nostra vida i aquest exili només pot ser negatiu. Per tant, és necessari descobrir la dignitat del silenci, desvetllar el seu caràcter edificant i constructiu”.

A través de mots així, podem comprovar com un intel·lectual de tal magnitud  ens transmet la importància de la interioritat i del silenci per trobar la felicitat i pau interior, fet ben significatiu i que ens ha de convidar a reflexionar a tots plegats.

Equip Directiu

Col·legi L’Assumpció de Binissalem

Agraïments

Agrair a  tota la comunitat educativa per haver col·laborat en  la campanya dels bombons de Sant Valentí dels alumnes d’ESO que el proper curs(2017/18)  aniran de viatge d’estudis.

Curset de natació.

El proper dia  29 de març els alumnes d’Ed. Primària començaran el curs de natació, que durarà fins  dia 27 de maig. Preu : 27 euros.

Pel que fa als alumnes d’ESO el curs començarà  dia 8 de maig i acabarà dia 5 de juny.  Preu:  17 euros.

Totes les famílies que formeu part de l’Amipa tindreu un 50% de descompte.

Aquest curs no començarà cap alumne la natació sense haver pagat la quota. Podeu passar per porteria a pagar. Gràcies.

versión PDF