• El nostre centre és considerat d´atenció preferent. Pretenem ser un centre inclusiu de veritat, és a dir, un lloc a on hi hagi cabuda per a tots els nins i nines. Per això el nostre principal objectiu és detectar, atendre i donar resposta educativa, el més normalitzada possible a cada alumne, per així­ ajudar-los a la seva integració educativa i social.
  • La llengua vehicular del centre és la llengua catalana, i  fomentam la competència lingüística en llengua anglesa des dels 3 anys. Com a segona llengua estrangera, des del primer cicle d´ESO, ofertam l´alemany.
  • S´imparteix religió a totes les etapes educatives.
  • És obligatori l’us d’uniforme des de infantil a 2n ESO així com el xandall de l’escola a tots el cursos i etapes educatives.