Entries by Carlos_de_Juan

Carta a les famílies. Març 2017

FIDELITAT A LES ARRELS DE POBLE. SIAU QUI SOU  En un món totalment globalitzat i tecnificat, on la cultura científica es mesura amb la quantitats d’ordinadors, programes o “apps” que utilitzam diariàment, o bé amb l’obvietat de la cultura pròpia, és cada vegada més difícil valorar la l’herència cultural i patrimonial. I no en parlem quan […]

Carta a les famílies. Febrer 2017

“CONREAR L’ESPIRITUALITAT” En primer lloc, parlarem de la interiorització com a exercici que possibilita la trobada amb un mateix, això és, veure amb claredat el que un és, descobrir que l’experiència interior es connecta. Cal superar el buit existencial i el materialisme; de cada vegada som més conscients que ens oblidam de la part profunda, […]