Des de 2010, el centre disposa d’una aàgina web pròpia, gestionada pel propi centre que s’utilitza com una eina de comunicació entre el centre i les famílies.


El programa GestIB és l’eina de gestió integrada que la Conselleria d’Educació i Universitat estandarditza per a la gestió academicoadministrativa dels centres docents.

Aquest programari permet realitzar totes les operacions de gestió d’alumnat, professorat, personal no docent, resultats acadèmics i faltes d’assistència —entre moltes altres gestions— que són necessàries en un centre docent.

Accés a la plataforma


Aquesta plataforma, és una eina que permet a l’alumne treballar online des de casa, fer controls, exercicis, consultar continguts extraordinaris de les assignatures, descarregar apunts… Amb la utilització d’aquesta eina pretenem que l’alumne es vagi familiaritzant en l’ús de les noves tecnologies del món educatiu. Per poder fer us d´aquesta valuosa eina de treball, és precisa tenir connexió a Internet i estar en possessió d’un nom d’usuari i una contrasenya personal. La plana web d’accés directe

Accés a la plataforma


Google proporciona tota una mena d’aplicacions per poder desenvolupar tasques de forma online, en qualsevol moment, en qualsevol dispositiu i que complementa el procés d’aprenentatge que ajuda, sense cap mena de dubte, a desenvolupar les competències claus digitals. Totalment gratuït, cada alumne disposa d’un compte gmail personalitzat amb el domini de l’escola i amb una unitat d’emmagatzematge de 30 GB.

Google Classroom és una solució dissenyada juntament amb professors i alumnes amb la qual els alumnes podran comunicar-te fàcilment amb la classe, portar un seguiment del treball i col·laborar millor en el seu procés d’aprenentatge.

Accés a la plataforma


Facebook és una xarxa social creada amb l´objectiu de dissenyar un espai en el qual els potencials ususaris poguessin intercanviar una comunicació fluïda i compartir contingut de forma senzilla a través d’Internet. Va ser tan innovador el seu projecte que amb el temps es va estendre fins a estar disponible per a qualsevol usuari de la xarxa.

Nosaltres hem implementat aquesta plataforma i des de el curs 2015-16 disposam d’un facebook oficial per poder compartir amb les famílies les activitats, sortidas i events relacionats amb el nostre centre.

Accés a la plataforma